Kryl – Bratříčku, zavírej vrátka

Kryl wrote passionate folk songs that became popular in Czechoslovakia and throughout central Europe, despite the fact that the communist authorities had banned them. The Czech lyrics are posted below the video, courtesy of the poster of the video on YouTube and English languages lyrics are below that. The song talks about the Warsaw Pact invasion of 1968.

Bratříčku nevzlykej
to nejsou bubáci
Vždyť už jsi velikej
To jsou jen vojáci
Přijeli v hranatých
železných maringotkách

Se slzou na víčku
hledíme na sebe
Bud’ se mnou bratříčku
bojím se o tebe
na cestách klikatých
Bratříčku v polobotkách

Prší a venku se setmělo
Tato noc nebude krátká
Beránka vlku se zachtělo
Bratříčku! Zavřel jsi vrátka?

Bratříčku nevzlykej
neplýtvej slzami
Nadávky polykej
a šetři silami
Nesmíš mi vyčítat
jestliže nedojdeme

Nauč se písničku
Není tak složitá
Opři se bratříčku
Cesta je rozbitá
Budeme klopýtat
Zpátky už nemůžeme

Prší a venku se setmělo
Tato noc nebude krátká
Beránka vlku se zachtělo
Bratříčku zavírej vrátka!
Zavírej vrátka!

And this is a rough translation of Kryl’s “Bratříčku, zavírej vrátka” into English linked here:

Little brother, don’t sob, it is not a banshee
Don’t be frightened, it is only soldiers,
Who arrived in sharp-edged metal caravans

Through tears caught on eyelashes we look at each other
Come with me little brother, I fear for you
On the uneven roads, little brother, in children’s shoes

It rains and it is getting dark
This night will not be short
The wolf has a yen for the lamb
Little brother, have you closed the gate?

Little brother, please do not sob
Do not waste your tears
Hold back the curses and save your strength
You mustn’t blame me if we do not make it

Learn the song, it is not so hard
Lean on me, little brother, the road is rough
We will stumble forth, we cannot turn back

It rains and it is getting dark
This night will not be short
The wolf has a yen for the lamb
Little brother, do close the gate!
Please close the gate!

  • join our mailing list
  • Recent Posts

  • Recent Comments on 52inSk.com