Kryl – Andel

Karel Kryl was one of the voices of the Velvet Revolution. This song is beautiful even if you don’t understand a word. Below the video is the text in Czech and English left below the video on Youtube.com. Another Kryl video can seen here.

Czech lyrics:

1. Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla,
díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému,
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému.

R: A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat,
co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine.

2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.

R:
3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice,
a tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.

R:

English translation:

1.
From the church that was battered down (demolished), in the box with a piece of soap
I brought me an angel, they broke his wings,
He was looking at me devoutly, I was a little nervous.
So I put in his palm a small parfume bottle.

R:
Hence believe me, I wanted to ask him
to help me guess between door
what is awaiting me in the future and is inevitable.

2.
Then we have been guarding the sky, watching birds
debating about God and playing at soldiers.
I haven´t seen his face, he tried to hide it.
Maybe he was envious of birds, that they can fly.

R: – the same.

3.
While he was telling me the news, standing next to bedroom window
I forged him the wings from a brass shell.
And thats how I lost my angel, he flew away through window.
But my friend promised to make me a new one from my helmet.

  • join our mailing list
  • Recent Posts

  • Recent Comments on 52inSk.com